Od 2002 r. prowadzimy posługę uwielbienia "MISJA 22:22", która w swym działaniu dąży do przełomów dla objawienia Bożej chwały na ziemi.

Posługując promujemy prorocze uwielbienie, akcentując Bożą chwałę, wstawiennictwo i walkę duchową.


CEL

Nazwa "MISJA 22:22" nawiązuje do klucza domu Dawidowego (Iz 22:22).


Pragniemy, aby Boże Królestwo rozszerzało się na ziemi, aby wieczny Dawid - Jezus obejmował w posiadanie Swoje dziedzictwo i sprawował rządy.


Pragniemy widzieć odbudowany "Przybytek Dawida” (Am 9:11-15; Dz 15:16-18) i objawioną Bożą chwałę na ziemi, która manifestując się przyciąga ludzi do siebie (J 12:32).


Chcemy prowadzić ludzi do Bożej obecności, wskazywać na Boga i dawać Mu miejsce, które jest Jemu należne.


W JAKI SPOSÓB

  1. -prowadząc uwielbienie i nauczając na konferencjach, nabożeństwach, spotkaniach uwielbienia, itp

  2. -prowadząc szkoły i warsztaty uwielbienia

  3. -szkoląc liderów i zespoły uwielbienia lokalnych kościołów i wspólnot

  4. -organizując i wykonując koncerty w miejscach kościelnych i świeckich

  5. -łącząc muzyczną brawurę z duchowym namaszczeniem poprzez współpracę z profesjonalnymi muzykami, chrześcijanami

  6. -wspomagając w rozwoju i promując młodych artystów chrześcijan

  7. -budując duchowe mosty pomiędzy kościołami (uwielbienie wykracza poza   denominacyjne podziały)


“MISJA 22:22” w ciągu ostatnich lat posługiwała również we Włoszech, Niemczech, Czechach, Austrii, Anglii, Szkocji, Indiach, USA.


PIOTR PŁECHA

lider uwielbienia, muzyk, wokalista, głosiciel. Zaangażowany w służbę Bogu od spotkania z Jezusem w 1986 roku. Niegdyś gitarzysta basowy m.in. Budki Suflera i New Life m. W ostatnich latach współpracował z wieloma liderami uwielbienia cenionymi na świecie, takimi jak Don Potter (USA), Suzy Wills Yaraey (USA), Evan Schoombie (RPA), Peter Helms (Holandia, Kanada), John de Jong (Anglia), oraz z zespołem TGD (Trzecia Godzina Dnia). Obecnie rozwija własne projekty muzyczne.

AGNIESZKA PŁECHA

proroczy wstawiennik, pełna wiary i duchowego rozeznania. Doświadczona jako doradca duchowy. Obdarzona zdolnościami organizacyjnymi koordynuje działania “MISJI 22:22”.

Piotr i Agnieszka Płecha

MISJA 22:22

przełomy dla Bożej chwały

    
 przełomy 
 dla Bożej chwały